Voorstelling Lou in de kinderopvang

Zijn kinderboeken nog te vaak stereotiep met typische mannen- en vrouwenjobs, traditionele gezinnen en een overwegend blanke samenleving? De provincie Vlaams-Brabant vond van wel en liet daarom çavaria samen met Kathleen Amant ‘Lou op weg naar school’ ontwikkelen.

Wij mochten Kathleen Amant en Marc Florquin, gedeputeerde voor onderwijs en gelijke kansen, in Kinderrijk verwelkomen. Op een leuke en spontane manier namen zij onze peuters mee in een wereld vol diversiteit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *