Geschiedenis

Wat is de geschiedenis van Kinderrijk?

Jonge gezinnen met kinderen waren in de jaren zestig vragende partij naar kinderopvang. De zusters van Don Bosco boden op deze nood een antwoord vanuit hun opvoedingszorg. Zij bouwden een deel van de toenmalige internaatsgebouwen om tot de eerste locatie van het kinderdagverblijf. De kinderbegeleidsters die gerekruteerd werden uit de naburige startende school, lagen mee aan de basis van kwaliteitsvolle zorg en de ontwikkeling van de pedagogische visie. Doorheen de jaren bleef de spiritualiteit van de zusters van Don Bosco, samen met de pedagogie van Don Bosco, een stimulans voor de verdere expansie van het kinderdagverblijf.

Eind jaren ’70 werd een intrek in de huidige, toen splinternieuwe, peutertuin genomen en werd het gebouw van de kribbe in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 1984 kreeg de vzw Kinderrijk een erkenning van Kind en Gezin voor 108 kinderen en de toestemming om het project teledienst zieke kind uit de bouwen. Er werden toen twee kinderverzorgsters ingeschakeld om aan huis te gaan als de kinderen ziek waren.

In februari 2013 opent Kinderrijk vervolgens een nieuwbouw voor baby’s en kruipers. In 2014 wordt er een uitbreidingsaanvraag ingediend voor 136 vergunde plaatsen, die wordt goedgekeurd. Het kinderdagverblijf Kinderrijk bestaat dus ondertussen al meer dan 50 jaar. De geschiedenis van Kinderrijk heeft de organisatie en de werknemers gemaakt tot wat het anno 2016 is. De hartelijke en betrokken zorg naar gezinnen met kleine kinderen en de kwaliteitsvolle opvang zijn hiervan nog steeds getuigen.

Over Don Bosco

Kinderrijk is een voorziening opgericht door – en nog steeds onder de hoede van – de zusters van Don Bosco. Onze organisatie werkt vanuit een Christelijke visie op zorg en opvoeding, in het spoor van Don Bosco. Naar het voorbeeld van Don Bosco hebben wij speciale aandacht voor (kinderen uit) kwetsbare gezinnen.

Don Bosco Vlaanderen & Nederland bestaat uit meer dan 150 verschillende gemeenschappen, diensten, scholen en organisaties. Vanuit verschillende domeinen begeleiden we kinderen en jongeren in hun ontwikkeling, zowel in het binnen- als in het buitenland. De overkoepelende organisatie is actief in meer dan 130 landen wereldwijd. Nieuws, adressen en publicaties vind je op www.donbosco.be of www.donbosco.nl.