Visie

Wat is onze visie?

Kinderrijk is lid van het Vlaams Welzijnsverbond (sector kinderdagopvang), dat deel uitmaakt van Caritas Catholica Vlaanderen. Het kinderdagverblijf werkt vanuit een christelijke visie op zorg en opvoeding, naar het voorbeeld van Don Bosco, en volgens de opvattingen van Kind en Gezin over kwaliteitsvolle kinderopvang.

Door uw kind aan ons kinderdagverblijf toe te vertrouwen deelt u uw opvoedkundige taak en verantwoordelijkheid met het kinderdagverblijf. In dit perspectief hechten wij veel belang aan de rol van de vaste kinderbegeleidster waarmee uw kind een hechte band kan ontwikkelen. Om de continuïteit tussen de opvoeding thuis en die in het kinderdagverblijf te waarborgen, schenken wij dagelijks veel aandacht aan de persoonlijke mondelinge en schriftelijke communicatie.